Aandacht voor vitaliteit op de (virtuele) werkvloer

Leestijd: 4-5 minuten

Zoetermeer, 28 april – Vandaag is het Werelddag voor Veiligheid en Gezondheid op het Werk. Een dag om eens extra stil te staan bij de vitaliteit van werknemers en waarom het als organisatie belangrijk is hier aandacht aan te besteden. Bij ORTEC wordt het belang voor vitaliteit van werknemers onder andere belichaamd door een vitaliteitsmaand, een maand waarin allerlei sportieve en informatieve activiteiten worden georganiseerd in het teken van fysieke en mentale well-being. Echte vitaliteit gaat echter ook verder dan dat. In dit interview met Marieke Litjens, HR Director, en Hester Gras, actief binnen de Vitality werkgroep van ORTEC, wordt belicht waarom het – juist in deze tijden van een pandemie – van belang is aandacht te besteden aan vitaliteit op de werkvloer en hoe dit bij ORTEC wordt aangepakt.

Fysieke en mentale well-being van werknemers als maatstaf voor bedrijfssucces

Vitaliteit van medewerkers is van belang: zowel voor de medewerkers om goed in hun vel te zitten, als voor de organisatie om daarvan te profiteren. “Je als bedrijf voor de volle 100% kunnen geven voor je klanten is alleen mogelijk wanneer medewerkers goed in hun vel zitten”, stelt Marieke Litjens, HR Director bij ORTEC. Bedrijfssucces komt immers van binnenuit.

Na een jaar waarin thuiswerken de norm is geworden blijkt extra aandacht voor zowel fysieke als mentale well-being in sommige gevallen zelfs van toenemend belang. Middels medewerkerstevredenheidsonderzoeken wordt dit vanuit HR getoetst. De resultaten geven inzicht in fysieke en/of mentale klachten die worden ervaren. “Het is de taak van een organisatie, de managers en de directie dat in de behoeftes van de werknemers wordt voorzien”, aldus Marieke Litjens. Het thuiswerken bemoeilijkt het krijgen van inzicht in de well-being van werknemers wel enigszins: het kost namelijk extra moeite om zonder non-verbale signalen te achterhalen hoe het met iemand gaat. Het is aan de managers om goed door te vragen hoe het nu echt met iemand gaat en wat de behoeften zijn van die persoon.

Vitaliteitsmaand

Vitaliteit gaat verder dan een gezonde manier van leven en werken: ook de mentale gezondheid speelt een rol. Bij ORTEC wordt het belang van aandacht voor well-being en vitaliteit van werknemers belichaamd door hier een maand extra bij stil te staan. Tijdens deze maand worden allerlei activiteiten en informatieve webinars georganiseerd. “Met de vitaliteitsmaand proberen we een zo breed mogelijk scala aan onderwerpen aan te snijden. Dit kan variëren van een uur flink zweten tijdens een bootcamp tot het vinden van innerlijke rust in een lesje mindfullness, en van tips over gezonde voeding tot een challenge om een ideale ochtendroutine te ontwikkelen. Op deze manier proberen we onze medewerkers handvatten te bieden om hun leven in te richten zoals dat voor hen het prettigst is”, vertelt Hester Gras, lid van de Vitality werkgroep bij ORTEC.

Binnen de vitaliteitsmaand wordt dit jaar aandacht besteed aan de volgende drie thema’s:

  1. Focus
    Het kunnen richten op datgene wat belangrijk is, waar je energie van krijgt en deze focus scherp houden. Dat is de sleutel tot well-being en productiviteit.
  2. Renew
    In de huidige omstandigheden worden onze energie bronnen – fysiek, mentaal, emotioneel en sociaal – enorm gestretcht en soms uitgeput. Leren luisteren naar de signalen van lichaam en geest, even stilstaan en reflecteren wat de beste manier is om de batterijen weer op te laden, zowel professioneel als persoonlijk, is waar het hier om gaat.
  3. Break Free
    Datgene wat geleerd is in praktijk brengen. Dit omvat bijvoorbeeld het doorbreken van oude patronen en vervolgens ontwikkelen van nieuwe, gezondere gewoontes.

Dat de behoefte aan zowel fysieke als mentale activiteiten groot is blijkt wel uit de opkomst in eerdere sessies: “Ik had verwacht dat activiteiten als mindfullness minder populair zouden zijn, maar in voorgaande sessies waren ook hier meer dan genoeg aanmeldingen voor”, aldus Marieke Litjens. Ook op kantoren in andere landen wordt gehoor gegeven aan de behoefte aan fysieke en mentale activiteiten. “Ik ben trots om te zien dat ORTEC actief op deze behoeftes inspeelt”, vertelt Marieke Litjens.

Het ontwikkelen van duurzame gewoontes, het hele jaar door

Echte vitaliteit gaat echter verder dan slechts een maand per jaar hier extra aandacht aan besteden, en de bal ligt uiteindelijk bij zowel de organisatie als de medewerker. “Door middel van de vitaliteitsmaand willen we bewustzijn creëren voor de diverse aspecten van veiligheid en gezondheid op de werkvloer en privé, mensen aan het denken zetten en hen een duwtje in de richting geven om hierdoor ongezonde patronen in te ruilen voor gezondere, duurzame gewoontes”, aldus Marieke Litjens. ORTEC biedt naast de diverse activiteiten het gehele jaar door allerlei mogelijkheden om fysieke en mentale vitaliteit te verhogen. Voorbeelden hiervan zijn het aanbieden van een goede ergonomische werkplek en het organiseren van trainingen over mentale veerkracht. Veiligheid en gezondheid op het werk is immers niet alleen op een dag als vandaag, maar het hele jaar door, van groot belang. Het vanuit de organisatie aanbieden van de juiste handvatten is de eerste stap, maar het is vervolgens even belangrijk dat de werknemers ook eigen verantwoordelijkheid nemen door deze handvatten aan te pakken waar zij dat nodig achten. “We hopen natuurlijk dat de tweede stap ook gezet wordt. Als iedereen gelukkig is in het werk dat zij doen en goed in hun vel zit, is dat positief voor zowel de werknemers zelf als voor de organisatie”, voegt Marieke Litjens tot slot toe.